360 câu trắc nghiệm Sinh học 12 dùng cho luyện thi Đại học.
Download.

35 Chuyên đề luyện thi Đại học môn Sinh học 2011.
Download.

Bộ đề trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 ôn thi Đại học 2011
+ Bộ 140 câu trắc nghiệm phần Tiến hóa ôn thi Đại học 2011: Download
+ 191 câu trắc nghiệm chương 1, 2 - Sinh học 12: Download
+ 250 câu trắc nghiệm chương 3, 4, 5 môn Sinh lớp 12: Download