Để tổng hợp và check là kiến thức sinh hoạt của mình lớp 10 lên lớp 12, mình đã tìm cho các bạn một bộ sưu tập các tài liệu ôn tập có giá trị đây!!!
Trắc nghiệm Sinh học 12:51_002:
600 câu trắc luyện thi đại học:25:
Cẩm nang ôn thi Sinh học:stupid:
Đề và đáp án 600 câu trắc nghiệm sinh 10:antat:
Đề luyện thi đại học 250 câu:020: