Vào địa chỉ: http://www.sinhhocvietnam.com/vn/modules.php?name=Files , tại đây có liệt kê danh sách các sách và phần mềm, bấm vào một liên kết, đợi một chút, cửa sổ lưu (Save) sẽ hiện ra để bạn lưu tài liệu vào máy.