Phương trình nghiệm nguyên và kinh nghiệm giải

Phương trình nghiệm nguyên và các kinh nghiệm được tổng kết thành 8 phương pháp giải cơ bản với nhiều ví dụ minh họa và bài tập tự luyện.Đặc biệt với các phương pháp nâng cao như phương pháp cực hạn hay phương pháp sử dụng bất đẳng thức.Tài liệu dành cho bồi dưỡng học sinh giỏi