100 câu Khảo sát Hàm số và các dạng toán liên quan của thầy Trần Sĩ Tùng, trường THPT Trưng Vương, Bình Định. Nhiều tài liệu khác của thầy bạn có thể tìm thấy trên vnmath như 55 Đề thi Đại học 2011 HAY của thầy Trần Sĩ Tùng. Tài liệu hay giúp các bạn ôn thi đại học 2011 có hiệu quả. Các bài toán phụ trong câu khảo sát (câu 1) đều có lời giải chi tiết.

Tải về 100 bài toán liên quan đến KSHS 2011
(Sưu tầm)