Chuyên Đề Phương trình Đường tròn trong Oxy


Chuyên đề Phương trình Đường tròn trong Oxy của Thầy Lê Bá Bảo, THPT Phong Điền, Thừa Thiên Huế gửi đăng trên VNMATH
Chuyên đề gồm các vấn đề thường gặp trong đề đại học như phương trình đường tròn, tiếp tuyến đường tròn.
(Sưu tầm: vnmath.com)