Các chuyên đề về Số học

Các chuyên đề về Số học gồm các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi về số học tổng hợp bởi thầy Nguyễn Thanh Hải, THCS Lê Đình Kiên. Download.
Nội dung các chuyên đề:

Chứng minh một số không phải là số chính phương.

Chứng minh một số là số chính phương.

Tìm chữ số tận cùng

ƯCLN và BCNN.

Vận dụng nguyên lí Đi-rích-lê với một số bài toán hình học.
(Sưu tầm: vnmath.com)