Tam giác và Phương trình đường thẳng - Các dạng toán liên quan
Các bài toán về xác định các yếu tố của tam giác khi cho biết phương trình các đường đặc biệt như đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác... thường xuất hiện trong các kì thi đại học gần đây. Để giải chúng đòi hỏi không ít kĩ thuật.
Cách giải Các dạng toán về Tam giác và Phương trình đường thẳng (Hình học 10, luyện thi Đại học).

(Sưu tầm: vnmath.com)