9 chuyên đề luyện thi Đại học (file word, mới) của thầy Thái Thanh Tùng
9 chuyên đề luyện thi Đại học (file word, mới) của thầy Thái Thanh Tùng, trường THPT Tân Quới.
Danh sách các chuyên đề: Tích phân, phương trình căn thức, mũ và loogarit, lượng giác, hệ phương trình, phương pháp tọa độ trong không gian, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, số phức, dùng hình giải tích để giải toán hình không gian
(Sưu tầm: vnmath.com)