Giới thiệu :

Hệ thống bài giảng được ghi hình trực tiếp từ khóa Luyện thi VIP đại học năm 2010 của Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hocmai.vn.

Nội dung bao gồm:


- Hệ thống bài giảng được biên soạn theo nội dung cấu trúc đề thi tuyển sinh tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011.

- Hệ thống bài tập về nhà và lời giải chi tiết của từng dạng bài trong mỗi chuyên đề.

- Hệ thống bài kiểm tra định kì và hướng dẫn giải sau mỗi chuyên đề đã được Cục Khảo thí kiểm định.
Tài liệu tham khảo: [Sách] - Phương pháp giải toán trọng tâm - Phan Huy Khải
Bài giảng số 1. Thể tích khối đa diện
Bài giảng số 2. Quan hệ vuông góc trong không gian
Bài giảng số 3. Tọa độ trong không gian
Bài giảng số 4: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
Bài giảng số 5: Hình cầu
Bài giảng số 6: Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số
Bài giảng số 7: Các bài toán về số phức
Bài giảng số 8: Xác suất
Bài giảng số 9: Nhị thức Newton
Bài giảng số 10: Các bài toán về tổ hợp, chỉnh hợp và phép đếm
Bài giảng số 11: Phép tính tích phân và áp dụng
Bài giảng số 12: Đường thẳng trong mặt phẳng
Bài giảng số 13: Đường tròn
Bài giảng số 14: Ba đường Conic
Bài giảng số 15: Phương trình lượng giác
Bài giảng số 16: Phương trình và bất phương trình đại số
Bài giảng số 17: Hàm số phân thức
Bài giảng số 19: Giới hạn
Bài giảng số 20: Hàm số đa thức
(Sưu tầm: vnmath.com)