Giáo án TIN học 10 - Chương I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC

Link download:
http://www.mediafire.com/?2927q972t42lp04

Giáo án tin học 10 - Tiết 20: TIN HỌC VÀ XÃ HỘI

Link download:
http://www.mediafire.com/?e2y7cj9dodad8f9