+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: 16 chủ điểm ôn thi môn địa lý 12

 1. #1
  Status : ngocthanh_alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 448

  16 chủ điểm ôn thi môn địa lý 12

  1. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng
  + Các thế mạnh chủ yếu của vùng đồng bằng sông Hồng
  + Các hạn chế chủ yếu của vùng
  + Chuyển dịch cơ cấu theo ngành ở đồng bằng sông Hồng
  + Nguyên nhân chuyển dịch cơ cấu theo ngành ở đồng bằng sông Hồng
  + Các định hướng chính chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đồng bằng sông Hồng.
  2. Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long
  + Thế mạnh về tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long
  + Hạn chế về tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long
  + Các loại đất trồng chính ở đồng bằng sông Cửu Long
  + Các vấn đề chủ yếu phải giải quyết để sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long.
  + Vấn đề nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long
  + Hoạt động kinh tế của con người.
  3. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung bộ
  + Các thế mạnh chủ yếu ở Bắc Trung bộ
  + Các hạn chế chủ yếu ở Bắc Trung bộ
  + Hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp ở Bắc Trung bộ
  + Thế mạnh lâm nghiệp Bắc Trung bộ
  + Tại sao phải bảo vệ và phát triển vốn rừng ở Bắc Trung bộ
  + Khai thác tổng hợp thế mạnh nông nghiệp ở Bắc Trung bộ
  + Phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung bộ
  + Phát triển ngành công nghiệp trọng điểm ở Bắc Trung bộ
  + Xây dựng cơ sở hạ tầng ở Bắc Trung bộ
  + Vai trò và ý nghĩa đường Hồ Chí Minh
  + Vai trò của cửa khẩu Lao Bảo và hầm Hải Vân.
  4. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hải Nam Trung bộ
  + Các thế mạnh chủ yếu ở duyên hải Nam Trung bộ
  + Các hạn chế chủ yếu ở duyên hải Nam Trung bộ
  + Tình hình phát triển nghề cá
  + Tình hình phát triển ngành du lịch biển
  + Tình hình phát triển ngành dịch vụ hàng hải
  + Tình hình khai thác khoáng sản thềm lục địa và nghề muối
  + Điều kiện phát triển công nghiệp ở duyên hải Nam Trung bộ
  + Tình hình phát triển công nghiệp ở duyên hải Nam Trung bộ
  + Vai trò của cơ sở hạ tầng vận tải ở duyên hải Nam Trung bộ
  + Tình hình phát triển cơ sở hạ tầng vận tải ở Nam Trung bộ.
  5. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
  + Vai trò ngành giao thông vận tải
  + Tình hình phát triển và phân bố hệ thống đường bộ
  + Tình hình phát triển ngành đường sắt
  + Tình hình phát triển và phân bố hệ thống đường sông.
  6. Vấn đề phát triển nông nghiệp
  + Điều kiện phát triển ngành trồng trọt lương thực
  + Tình hình phát triển ngành sản xuất lương thực
  + Tình hình sản xuất cây thực phẩm
  + Điều kiện phát triển cây công nghiệp
  + Tình hình sản xuất cây công nghiệp hằng năm
  + Tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm
  + Tình hình sản xuất cây ăn quả
  + Điều kiện phát triển ngành chăn nuôi
  + Vai trò và đặc điểm ngành chăn nuôi
  + Tình hình chăn nuôi lợn và gia cầm
  + Tình hình chăn nuôi gia súc ăn cỏ.
  7. Vấn đề phát triển ngành thủy sản
  + Điều kiện phát triển ngành đánh bắt thủy sản
  + Điều kiện phát triển ngành nuôi trồng thủy sản
  + Những khó khăn đối với việc phát triển ngành thủy sản
  + Tình hình phát triển ngành thủy sản
  + Tình hình khai thác thủy sản
  + Tình hình nuôi trồng thủy sản
  8. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
  + Tình hình phát triển và phân bố hệ thống vận tải đường biển
  + Tình hình phát triển và phân bố hệ thống đường hàng không
  + Tình hình phát triển và phân bố hệ thống đường ống
  + Vai trò ngành thông tin liên lạc.
  9. Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc bộ
  + Thế mạnh phát triển kinh tế của vùng trung du và miền núi Bắc bộ
  + Ý nghĩa kinh tế, chính trị - xã hội của việc phát huy thế mạnh của vùng trung du và miền núi Bắc bộ
  + Điều kiện và khó khăn khi phát triển ngành khai thác khoáng sản
  + Thế mạnh khoáng sản
  + Thế mạnh thủy năng
  + Điều kiện và hạn chế khi phát triển trồng cây công nghiệp
  + Thế mạnh trồng và chế biến cây công nghiệp
  + Điều kiện và hạn chế khi phát triển ngành chăn nuôi
  + Thế mạnh chăn nuôi gia súc
  + Khả năng phát triển kinh tế biển.
  10. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây nguyên
  + Các thế mạnh chủ yếu của Tây nguyên
  + Các hạn chế chủ yếu của Tây nguyên
  + Điều kiện phát triển cây công nghiệp ở Tây nguyên
  + Tác động của cây công nghiệp đối với kinh tế - xã hội ở Tây nguyên
  + Các biện pháp để phát triển bền vững cây công nghiệp ở Tây nguyên
  + Phân bố cây công nghiệp ở Tây nguyên
  + Tài nguyên rừng ở Tây nguyên
  + Khai thác và bảo vệ tài nguyên rừng ở Tây nguyên
  + Khai thác thế mạnh thủy điện ở Tây nguyên
  + Vai trò của thủy điện ở Tây nguyên
  11. Vấn đề phát triển ngành lâm nghiệp
  + Vai trò của ngành lâm nghiệp
  + Hiện trạng tài nguyên rừng nước ta.
  + Hiện trạng ngành lâm nghiệp.
  + Tình hình phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp.
  12. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
  + Công nghiệp khai thác than
  + Công nghiệp khai thác dầu khí
  + Công nghiệp điện lực
  + Ngành thủy điện
  + Ngành nhiệt điện
  + Cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm
  + Phân bố ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.
  13. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam bộ
  + Vị trí của vùng Đông Nam bộ so với cả nước
  + Nguyên nhân phát triển kinh tế của vùng Đông Nam bộ
  + Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu
  + Thế mạnh về tự nhiên của vùng Đông Nam bộ
  + Thế mạnh về kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam bộ
  + Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng Đông Nam bộ
  + Cơ cấu công nghiệp và các vấn đề cần lưu ý khi phát triển công nghiệp ở Đông Nam bộ
  + Giải quyết vấn đề năng lượng ở Đông Nam bộ
  + Vấn đề thủy lợi và bảo vệ rừng trong khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông nghiệp ở Đông Nam bộ
  + Vấn đề cơ cấu cây trồng và giống cây trồng ở Đông Nam bộ
  + Khu vực dịch vụ ở Đông Nam bộ
  + Phát triển tổng hợp kinh tế biển
  + Vai trò của ngành dầu khí ở Đông Nam bộ.
  14. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo
  + Nguồn lợi sinh vật biển
  + Nguồn lợi khoáng sản biển
  + Điều kiện phát triển ngành hàng hải
  + Điều kiện phát triển du lịch biển
  + Đảo và huyện đảo
  + Vai trò của các đảo và quần đảo về kinh tế - chính trị - quốc phòng
  + Nguyên nhân phải khai thác tổng hợp biển và đảo
  + Khai thác tài nguyên sinh vật biển
  + Khai thác tài nguyên khoáng sản biển
  + Phát triển du lịch biển
  + Phát triển giao thông vận tải biển
  + Hợp tác khu vực và quốc tế giải quyết vấn đề biển Đông.
  15. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
  + Khái quát về biển Đông
  + Ảnh hưởng của biển Đông đến khí hậu
  + Ảnh hưởng của biển Đông đến địa hình
  + Ảnh hưởng của biển Đông đến các hệ sinh thái vùng ven biển
  + Tài nguyên khoáng sản vùng biển nước ta
  + Tài nguyên hải sản vùng biển nước ta
  + Thiên tai ở vùng biển nước ta.
  16. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ
  + Vị trí địa lý trên đất liền
  + Vị trí địa lý trên đất liền và biển
  + Phạm vi lãnh thổ
  + Phạm vi vùng đất
  + Phạm vi vùng biển
  + Phạm vi vùng trời
  + Ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lý
  + Ý nghĩa kinh tế của vị trí địa lý
  + Ý nghĩa văn hóa - xã hội và quốc phòng của vị trí địa lý.
  Lần sửa cuối bởi ngocthanh_alpha; 18-08-2011 lúc 12:15 PM
  Học là vô bờ +_+ Kiến thức là vô bến
  http://giasualpha.com <--SỰ LỰA CHỌN ĐÁNG TIN CẬY CỦA BẠN

+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
Trang Chủ Việc Làm Gia Sư Gia sư