Gương cầu lõm là gương có bề mặt là một phần hình cầu và có lớp bạc hướng về phía lõm.
Gương cầu lõm cho ta ảnh ảo lớn hơn vật khi khoảng cách giữa vật với gương ngắng hơn khoảng cách từ tiêu cự đến gương.
Gương cầu lõm cho ta ảnh ảo ngược chiều và nhỏ hơn vật khi vật khi khoảng cách từ vật đến gương dài hơn khoảng cách từ gương đến tiêu cự.
Gương cầu lõm cho ta ảnh thật và ngược chiều vật trên màn chắn trước gương khi vật nằm trong khoảng từ tiêu cự đến gương.
Gương cầu lõm có thể biến đổi một chùm tia sáng tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ, từ một chùm tia sáng phân kì hay hội tụ thành một chùm tia phản xạ song song, từ chùm tia sáng phân kì thành chùm tia phản xạ hội tụ hay từ chùm tia sáng hội tụ thành chùm tia phản xạ phân kì.
Ứng dụng

Ác-si-mét đã tạo gương cầu lõm bằng nhiều gương phẳng xếp theo hình vòng cung với mục đích đốt cháy thuyền của địch.
Ngày nay, gương cầu lõm được dùng để chế tạo kính thiên văn, chóa đèn pin, đo nhiệt độ ở bề mặt mặt trời,...